tirsdag 14. april 2009

Bare fordi han var homofil...

Noen satte fyr på Lasse (22) fordi han var homofil. Dersom det stemmer at Lasses legning er årsaken, er det dessverre nok et eksempel på manglende rom for mangfold i det norske samfunnet. Det er helt sykt at noen kan sette fyr på et menneske, og enda verre dersom det bare er fordi vedkommende er homofil. Det er helt uakseptabelt! Og det viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre.

Lasse overlevde heldigvis, og er her avbildet i Tønsberg Blad/VG i sykesengen. Men mange andre unge mennesker overlever dessverre ikke. Vi trenger et stort fokus på å hindre mobbing, og på å øke toleransen for alle mennesker. Vi er alle ulike, og det er en stor ressurs i samfunnet! I mine og KrFs øyne skal det være rom for alle.

Vi trenger en opptrapping i psykiatri og skolehelsetjenesten som jeg skriver om her. Vi trenger en sterkere kamp mot mobbing. Og vi trenger at hver enkelt kommune tar et ansvar og kartlegger hvordan tilstanden er, og hva de kan gjøre for å bedre forholdene slik at det er rom for alle. Episoden med Lasse er dessverre ikke enestående. Som jeg skriver i en kronikk sammen med leder i Skeiv Ungdom, Stian Amadeus Antonsen; "Vi har ingen å miste".