onsdag 29. juli 2009

Barn og unge med psykiske lidelser sviktes!

NRK meldte i denne uken at 1 av 4 barn med psykisk sykdom ikke får hjelp. For et år siden innførte regjeringen en garanti som lovte barn behandling innen tre måneder, men lite har skjedd. Nå må regjeringen ta ansvar for barna som ikke får behandling, og gjøre noe med det psykiatriske tilbudet til barn og unge i Norge!

Jeg har skrevet flere ganger om at jeg mener vi må få en satsning på lavterskeltilbud, som f.eks skolehelsetjeneste. KrFU undersøkte også tilstanden i Aust-Agder, og resultatet var at hver elev i videregående skole har i gjennomsnitt 63 sekunder i uka hos helsesøster. Det viser at vi ikke klarer å ta utfordringen på alvor.

Tidligere var også midlene til psykiatrien øremerket, men det har den rød-grønne regjeringen forandret på. Nå er det opp til hver enkelt kommune og fylkeskommune hvor mye penger som skal gå til det psykiske helsevernet. KrF er eneste parti som ønsker å beholde øremerkingen til psykiatrien. Dessverre hadde vi rett, regjeringen har ikke greid å bygge ut behandlingstilbudet, og garantien de gav var ikke verdt papiret det er skrevet på!

KrF mener vi må ha en satsing på skolehelsetjenesten. Regjeringens papir-garanti, om hjelp innen tre måneder er ikke holdbar. 1 av 10 ungdommer i Norge har hatt selvmordstanker, da må vi være tilstede der ungdommene er. Flere helsestasjoner med lavterskeltilbud til unge som trenger noen å snakke med.

I tillegg må det bygges flere behandlingsplasser. Statistikk fra SSB viser at det er 6000 færre årsverk i psykiatrien nå enn før. Det er ikke holdbart! Før valget fikk vi løfter om at det skulle skinne av eldreomsorgen, og at helsetjenesten skulle bli så flott, men realitetene er at 8 av 10 barn ikke får hjelpen de trenger.