onsdag 8. juli 2009

Studielån for å ta lappen!

I 2005 ble kjøreopplæringen drastisk endret og antall obligatoriske timer mer enn tredoblet. Likevel viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at ulykkesstatistikken for unge bilførere er uendret. Det har blitt dyrere å ta lappen uten effekt? Trafikksikkerhet er enormt viktig, og spesielt viktig er fokuset mot unge sjåfører. KrF har derfor to tiltak for at det skal bli bedre trafikkopplæring; nemlig at det skal bli mulig å få studielån og stipend for å ta lappen, og få opplæring inn i skolen.

I mange jobber er det helt nødvendig å ha førerkort. Men mange har ikke råd til å betale det førerkortet koster. For mange koster førerkortet altfor mye. Gjennomsnittlig koster det 25.000,- ifølge Autoriserte Trafikkskolers Landsforening (ATL). Da vil en ordning der man kan dekke kostnaden over flere år gjennom lånekassen, og når du er ferdig med å studere, være bra. Det er god sosial utjevning, og koster lite for staten å gjennomføre.


Når ulykkene likevel ikke går ned bør det komme tiltak som sikrer at 18-åringene har råd til å ta de timene som trengs. Men også større fokus på informasjon opplæring gjennom et eget valgfag i skolen vil kunne hjelpe. Da slipper man også å bekymre seg for at man får for mye fravær til kjøretimene.

Se også KrFs 25.000,- i miljøbilpremie!