torsdag 23. juli 2009

Du er nærmere KrF enn du tror...

Det er mange partitester om dagen. Det artige er at mange slår ut som KrFere. Jeg er ikke overrasket, for du er nærmere KrF enn du tror!

Vi mener at:
 • Det bør legges til rette for at foreldre og barn kan bruke mer tid sammen
 • Foreldre bør fortsatt kunne velge mellom barnehageplass og kontantstøtte
 • Vi må unngå heldagsskole og heller satse på flere og bedre lærere
 • Eldres rettigheter til et verdig omsorgstilbud må styrkes
 • Frivillige organisasjoner må slippe moms, byråkrati og meningskontroll
 • Barn må sikres rett på en far og en mor som utgangspunkt i lovverket
 • Det trengs et varmere samfunn bygget på de kristne verdiene
 • Det må satses mer på verdiskapning og gode kår for næringslivet
 • Sosial urettferdighet må bekjempes – målrettede tiltak mot barn som lever i fattigdom må iverksettes
 • Norge må kutte klimautslipp og gjøre det lønnsomt å velge grønt
 • Norge må bidra mer for å kjempe mot fattigdom i verden