onsdag 22. juli 2009

Flytte statlig tilsyn til Aust-Agder!

Bondevik-II regjeringen satset stort på å flytte statlige tilsyn ut av Oslo. 8 tilsyn og nær 1.000 statlige arbeidsplasser ble flyttet ut i hele landet, men dessverre har ikke de rødgrønne fulgt opp denne politikken. Derfor går KrF til valg på å flytte ut flere arbeidsplasser, og jeg vil kjempe for å få et statlig tilsyn og 100-150 arbeidsplasser til Øst-regionen i Aust-Agder.

Under den rødgrønne regjeringen har Oslo-sentraliseringen skutt mer fart enn noensinne – og det selv om Senterpartiet hele tiden har hatt hovedansvar for distriktspolitikken. Det er veldig skuffende. Viktigheten av å flytte tilsynene til regioner utenfor Oslo-området er stor i forhold til den regionale utviklingen. Eksempelvis Post- og Teletilsynet som ble flyttet til Lillesand, på grunn av det sterke IKT- og telefaglige kompetansemiljøet i Grimstad og det økonomiske fagmiljøet i Kristiansand. Vi må bruke den kompetansen som ligger i regionene. Og i Aust-Agder er det mye å hente!

Å flytte høykompetansearbeidsplasser ut i distriktene er ikke omsorg for distriktene, det er omsorg for Norge. Det handler om regional utvikling. Ungdom skal ikke måtte flytte til hovedstaden for å få seg jobb, vi må heller legge til rette for at de kan flytte hjem. Finanskrisen har også aktualisert dette. Det blir derfor enda viktigere at staten tar ansvar og flytter arbeidsplasser ut av Oslo. Oslo-området klarer seg alltids. Det er distriktene som vil bli hardest rammet.

Det er over fortsatt over 40 tilsyn i hovedstaden, og tiden er inne for et regjeringsskifte hvor KrF kommer i regjering, og kan være en plogspiss for å flytte flere av tilsynene til distriktene. Det er god distriktspolitikk!