tirsdag 7. juli 2009

Ikke mest fyll blant idrettsungdom

Idrettsforbundet har reagert på Aftenpostens misvisende oppslag om idrettsungdom og alkoholbruk. Jeg blogget selv om temaet med tydelig oppfordringer, og etter det hatt kontakt med Idrettsforbundet om saken. De skrev et godt innlegg som viser litt av det viktige arbeidet de gjør, og tilbakeviser kritikk som også jeg kom med. Dette har jeg nå fått lov til å publisere som gjesteinnlegg, med signatur fra Per Tøien.


Ikke mest fyll blant idrettsungdom

I forsideoppslaget i Aftenposten 23. juni gir tittelen ”Mest fyll blant idrettsungdom” et helt galt inntrykk av fakta. Både artikkelen og tallene fra Lars Wichstrøms rapport viser at idrettsungdom faktisk drikker sjeldnere enn ungdom utenfor idretten. Idrettsungdom debuterer senere med alkohol og drikker mindre enn ungdom som ikke driver idrett. Det hadde vært fint om foreldre som sender sine barn til idrettslagene hadde fått vite dette. Tittelen til saken gir dessverre inntrykk av det motsatte.

Rapporten viser at bildet endrer seg når det gjelder unge voksne over 20 år, der de som driver lagidrett drikker mer enn jevnaldrende utenfor idretten. Dette er heller ikke en situasjon idrettsbevegelsen ønsker seg, men det er tross alt noe helt annet enn hva man får inntrykk av fra Aftenpostens tittel.

Norsk idrett er opptatt av at barn og unge skal oppleve et trygt og godt idrettsmiljø med voksne som gode rollemodeller. Vi ønsker å fremstå som en organisasjon som jobber mot bruk av alkohol i idrettssammenheng. Vi mener at foreldre trygt kan sende sine barn og ungdom til idretten. Holdninger og verdier må man jobbe kontinuerlig med. Dette er et langsiktig og omfattende arbeid som ikke blir lettere av at det blir skapt feilaktige inntrykk gjennom media.

Idretten har vedtatte retningslinjer mot alkohol, som også dekkes av vårt lovverk. Vi har i mange år samarbeidet tett med Helsedirektoratet, også om prosjektet TimeOut, som handler om gode idrettsmiljøer og forebygging av alkohol og tobakk. Vi er medlem i ”Av og til”, som setter idretten som ett av åtte områder i samfunnet som bør være alkoholfrie.

Det er derfor nedslående å få presentert en så unyansert og misvisende inngang til dette tallmaterialet. Etter at artikkelen sto på trykk har vi fått mange henvendelser som sier at det er trist at en så feilaktig tittel i en så viktig sak skal få stå uimotsagt. Det synes vi også.

Per Tøien
Kommunikasjonssjef
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite