torsdag 30. juli 2009

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet!

Audun Lysbakken (SV) er ute og krever svar fra sine regjeringspartnere når det gjelder synet på datalagringsdirektivet. Det er jeg helt enig med ham i - og jeg mener vi burde vært klare på at Norge legger ned veto mot det dersom det blir innført.

Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.
Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Et samfunn som overvåker stadig mer og som skal ha kontroll og i tillegg lagre alle opplysninger om oss er et skummelt samfunn. Da kan opplysninger bli mistet og spredd, eller de kan brukes mot uskyldige. Og det vil bli et dramatisk brudd på personvernet. Derfor må regjeringen ta stilling til det - og jeg mener de bør være tydelige og bruke reservasjonsretten dersom det blir aktuelt.

Se her for deltagere i bloggstafetten. Og se her for et tidligere innlegg jeg har skrevet om dette.