torsdag 13. august 2009

Aksjon livshjelp!

Sammen med Menneskeverd har KrF tatt til orde for en aksjon for livshjelp - og mot aktiv dødshjelp. På Landsmøtet til FrP vedtok de at de skulle kjempe for assistert selvmord i norsk helsevesen. Mange avskriver dette som et enkelt forslag, men faktum er at det fort kan bli innført! Vi vet at mange ungdomspartier er positive, og vi vet at forslag ofte må modnes før de blir "akseptert".

For å vise at dette er en granse vi absolutt ikke vil krysse har vi satt i gang denne aksjonen. Jeg håper du vil skrive under her, og vil spre informasjon til dine venner! Målet er flest mulig underskrifter før stortingsvalget.