mandag 24. august 2009

Vi må renske opp i helse-Norge!

I Dagens Næringsliv i dag er KrF ute og krever økt styring av sykehusene og nedleggelse av de regionale helseforetakene. "Sykehusreformen har fått slagside, det har blitt for mye butikk og for lite politikk. KrF vil ha sykehusene på rett kjøl." sier Høybråten. Dette er basert på KrFs eget sykehusutvalg. Detaljer om KrFs forslag ligger her.

Dette er et meget viktig utspill som markerer en stor brodd til de rødgrønne. Vi er lei av sommerstengte avdelinger, økte helsekøer og merkelige budsjettsprekk uten at politikere kan blande seg inn i det. Makten må ut av styrerommene og tilbake til de folkevalgte. Da kan man i alle fall prioritere slik man ønsker! For vår del i Aust-Agder betyr dette et bedre vern, og en større satsning på sykehuset i Arendal.

Samtidig melder Dagbladet i dag om at antallet private helseforsikringer vil øke, og de skremmer med amerikanske tilstander. Det er opsiktsvekkende at det er slik, men jeg tror årsaken ligger i at helsekøene er økt med 50.000 under denne regjeringen samtidig som private har ledig kapasitet. Det koster en arbeidsgiver betydelige summer å være uten ansatte et halvt år mens de står i kø. Da er man heller villig til å kjøpe de ansatte ut. Er ikke dette noe man heller burde satt fokuset på?

Høybråten sa det godt, det er blitt for mye butikk og for lite politikk. Det er på tide vi får mer politisk styring, og at vi ikke lar allergien mot private tilbud gjøre at ti-tusenvis blir stående i køer.