tirsdag 4. august 2009

Rød Ungdoms terrorinnsamling!

Rød Ungdom har valgt å bruke sommerleiren sin til å samle inn penger til en terrororganisasjon. Det er hårreisende at et politisk parti i Norge samler inn penger til en terroristorganisasjon som har stått bak noen av de verste terrroraksjonene i Europa. Rød Ungdom må snarest stoppe finansieringen av terrorganisasjonen PFLP! Les saken hos Rød Ungdom sin hjemmeside: ”Samler inn penger til PFLP”

PFLP (People's Front for the Liberation of Palestine / Folkefronten for palestinsk frigjøring) er en paramilitær, marxistisk orientert, palestinsk organisasjon og parti som ble stiftet etter seksdagerskrigen i 1967 som en fortsettelse av Arab Nationalist Movement. Den spilte særlig en viktig rolle sammen med Baader-Meinhof-gruppen/RAF (Rote Armee Fraktion) under de stadige terroraksjonene i Tyskland fra 1977 og utover.

Organisasjonen står på USAs og EUs terrorliste. Det burde jo gjøre sitt til at man ikke samarbeidet med den!

Det er flott at Rød Ungdoms sommerleir har lang tradisjon for å samle inn penger til solidaritetsarbeid. Men at de i år samler inn penger til PFLP gjør meg opprørt. Rød Ungdom har nemlig ingen garantier for hvor pengene de samler inn går hen. Selv om pengene skulle gå til helsearbeid bidrar dette til å frigjøre midler hos organisasjonen, som kan bli brukt i terroraksjoner. De burde brukt hodet og samlet inn penger til f.eks Røde Kors i stedet.

PFLP har fostret mange kjente terrorister. Blant annet startet Ilich Ramírez Sánchez bedre kjent som ”Carlos Sjakalen” sin terroristkarriere hos PFLP. Den Norgesbosatte Souhaila Andrawes som var med på kapringen av Lufthansaflyet ”Landshut” i 1977 utførte aksjonen på vegne av PFLP.

Blant PFLPs viktigste politiske krav i dag er en restrukturering og det de kaller en "gjenoppretting" av PLO som en virkelig representativ organisasjon for hele det palestinske folket. PFLP mener at de islamistiske terrorgruppene Hamas og Islamsk Jihad bør få en plass i paraplyorganisasjonen og at det igjen må holdes valg til PLOs ledende strukturer.