mandag 31. august 2009

Kom og lek med oss!

Hvor har det blitt av familiepolitikken? Som Filip Rygg, vår 2.kandidat i Hordaland sier det: "Da vi for fire år siden fikk ny regjering, var det ikke bare mye god politikk som forsvant, men også betegnelsen "barne- og familieminister". Er ikke familiene lenger viktige? KrF er ikke i tvil om at å investere i familiene er den beste investeringen vi kan gjøre for fremtiden."

Derfor setter vi fokus på å ha tid til hverandre i ettermiddag. Det blir leking og moro på Jumbo lekeland i Arendal kl 17 i dag. Det er gratis inngang, så bare få med deg unger, søsken, nabounger en fetter eller hvem du kan glede med en dag med moro! Vårt budskap er også:
Løsningene for hvordan familiene organiserer hverdagen tas best rundt kjøkkenbordet hjemme, og ikke av politikere i Oslo!


KrF varsler et krafttak for familiene, og har en rekke punkt som skal gjennomføres dersom det blir regjeringsskifte:
  • Innføre 12 uker ekstra foreldreperm (fleksiperm) som kan benyttes innen barnet er 10 år.
  • Sikre alle et fleksibelt barnehagetilbud, av god kvalitet og til en rimelig pris.
  • Øke kontantstøtten til 5000 kroner for ettåringene og 4000 kroner for toåringene.
  • Sikre alle fedre rett til pappaperm gjennom selvstendig opptjeningsrett.
  • Gi mødre rett til foreldrepenger selv om de ikke er i arbeid mellom to tette fødsler.
Vi vil gi familiene mer tid, større fleksibilitet og økt valgfrihet!