mandag 3. august 2009

Lite troverdig av Senterpartiet!

For et par uker siden hadde jeg et utspill om å flytte ut statlige arbeidsplasser, jeg skrev også om det her. Det er genial distriktspolitikk, men også omsorg for hele landet fordi vi bygger kompetanse i flere regioner. Slike kompetansemiljøer vil igjen skape ny næringsvirksomhet i området rundt. På denne måten sikrer vi spennende arbeidsplasser i hele landet, og vi sprer maktposisjoner. Dette gjorde Bondevik II regjeringen med stor suksess, men de rødgrønne med Senterpartiet i spissen stoppet opp prosessen med utflytting.

Som Dagbladet skriver det; "I valgkampen for fire år siden gikk Senterpartiet inn for å flytte 6.000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Slik gikk det ikke. Tall fra Statistisk sentralbyrå ser at i løpet av denne stortingsperioden har rundt 40 arbeidsplasser blitt flyttet ut av Oslo, mens rundt 1.900 nye har kommet til." Det er bra Senterpartiet kommer på banen og følger opp forslaget om å flytte ut arbeidsplasser, men dessverre får de ikke med seg Ap og SV på det.

Jeg tror derimot ikke på en maksgrense slik Senterpartiet i dag foreslår, men snarere heller på en gjennomtenkt og fornuftig utflyttingspolitikk. Maksgrensen kan gjøre det lite fleksibelt for etatene som krever ekstra bemanning. Men nyetableringer bør i større grad legges utenfor de store byene.

Det er fortsatt over 40 tilsyn i hovedstaden, og tiden er inne for et regjeringsskifte hvor KrF kommer i regjering, og kan være en plogspiss for å flytte flere av tilsynene til distriktene. Vi har vist at vi kan - og gjør det - før, og nå skal vi gjøre det igjen! Det er god distriktspolitikk!