tirsdag 11. august 2009

Nullvisjon for abort

På søndag hadde jeg en kick-off-tale for valgkampen. Jeg skal ikke plage dere med den, men kun et lite avsnitt som jeg løftet frem. Et utspill om å få til en ide-dugnad for hvordan vi kan redusere antallet aborter. I dag følges det opp, og tas positivt i mot av de tre andre store partiene, Ap, FrP og Høyre. Har du noen innspill?

De siste to årene har aborttallene økt med 8 %, til over 16.000. Det er skremmende høyt. Jeg mener det er unødvendig at kvinner i Norge, verdens rikeste land, ser seg nødt til å ta abort på bakgrunn av økonomi. Forskningen til psykiater Anne Nordal Broen ved Universitetet i Oslo viser at trang økonomi er blant årsakene til abort.

Det er på tide at vi tenker nytt. For på mange måter kan man si at samfunnet i dag ikke stiller opp for vanskeligstilte gravide. Mange føler de ikke har et valg. Abort er jo den riktige, den enkle og den billigste løsningen. Men ingen ønsker jo at det tas aborter. Abort er et onde. Alle er enige i at aborttallene må ned.

I politikken snakker vi om visjoner. Det er ikke alle som er like enkle å nå. Men vi har dem for å strebe etter å nå dem. Vi har nullvisjon for mobbing – og vi har nullvisjon for trafikkulykker. Ingen av dem er enkle å nå – og mange mener at vi aldri noensinne vil nå de. Men nullvisjonen minner oss på hva som er idealet vårt – og på at vi hver dag har et nytt steg å gå. Ett mobbeoffer – ett for mye. Ett dødsfall i trafikken – ett for mye.

I dag ønsker jeg å lansere en ny visjon. En visjon som jeg personlig skal følge opp og jobbe med. Og som jeg utfordrer alle de andre partiene til å ta del i. En visjon som jeg mener alle som ønsker å redusere aborttallene frimodig kan ta del i. Derfor tar jeg i dag til orde for en visjon om at det skal tas null aborter i Norge – det er på tide med en nullvisjon!

I årets statsbudsjett økte regjeringen bevilgningene til trafikksikkerhet med 450 millioner til drøyt en milliard kroner. KrF ønsker en samme type satsning på livsvern. Derfor har KrF programfestet at vi ønsker å bruke 1,5 milliarder på tiltak som vil redusere antallet aborter. Det handler om engangsstøtte, forebygging, prevensjon, forskning, rådgiving, informasjon og støtte.

Ei kvinne som ikke er i jobb skal ikke tape hundretusner på at ho ikke har rukket å jobbe et halvår før ho føder. De jentene som står helt alene og trenger hjelp – noen å snakke med – informasjon om valget de står ovenfor blir i dag glemt fordi regjeringen kutter støtten til Amathea. Visjonen må bli klar, nå trenger vi politikere som kan jobbe for den – og vise handling.