onsdag 5. august 2009

Åpningshilsen til KrFUs sommerleir på BiG

Kjære KrFUere!

Pakk sakene deres, gå hjem! Bare gå hjem nå… – Hvis dere tror at dere ikke er viktige. For da er det ingen vits i at dere er her.

Jeg er her fordi jeg tror vi skal vinne valget! Dersom dere vil være med på det så kan dere bli. Vil dere vinne valget?

Jeg hadde ikke stått her hvis dere ikke var viktige. Hvis ikke dere kunne bety en forskjell. Hvis det var slik at en liten gruppe mennesker ikke kunne påvirke det landet vi bor i.
I snart 100 år har noen tusen kristne idealister påvirket og styrt Norge. Vi har hatt makt og innflytelse. Det handler om vår tro på at det er noen saker som er viktigere. Noen verdier som sosialistene, byråkratene og statsmennene glemmer.

I 7 år hadde vi en statsminister i Norge, Kjell Magne Bondevik, som sa at det er noen ting som er viktigst. Å fjerne fattigdommen er viktig. Ta vare på skaperverket! Og å verne om menneskelivets ukrenkelige verdi! – Hva hadde skjedd dersom dere gikk hjem? Hva hadde skjedd om teltene deres ikke var på plenen her de neste årene. Hva hadde skjedd dersom Norge ikke hadde politikere som handlet ut fra nestekjærlighet og det kristne menneskesynet. Hva om det bare var kapitalister og sosialister? Hva om KrFs stol hadde stått tom?

Det er noen som tror at en stemme ikke betyr noe. Eller at det er det samme hvem som sitter der. Jeg skal si deg at de tar feil. En stemme kan bety mye... Ufattelig mye. I 1978 ble det vedtatt en ny abortlov i Norge. I både Odelstinget (22. mai) og Lagtinget (29. mai 1975) ble lovforslaget stemt gjennom med én stemmes overvekt, og i Odelstinget var det presidentens dobbeltstemme som gjorde utslaget. På grunn av en stemme. Og en person.

I 1844 i Indiana i USA,en bonde som hette Freeman Clark alvorlig syk i sengen. Det var valgdag og han ba sine sønner om å bære ham til rådhuset slik at han kunne stemme på David Kelso som senator. Den gamle bonden Freeman Clark rakk å stemme på Kelso, men Clark døde på vei hjem. Kelso vant det valget og ble senator med en stemmes overvekt. – Dere begynner å ane hvor og hvordan dere skal drive valgkamp?

I Akershus i 2005 var det et meget spennende valg. Åslaug Haga, som var partileder i Senterpartiet og Valgerd Svarstad Haugland kjempet om det siste mandatet. Valgerd manglet 116 stemmer fra å bli valgt. Hva som ville skjedd dersom de 256 som stemte på Kristent Samlingsparti heller hadde stemt på KrF vet jeg ikke. Men Åslaug Haga ville ikke blitt valgt, og det rødgrønne prosjektet ville fått en smell… I Aust-Agder manglet vi 477 stemmer for å få et direkte mandat. Det vil bli close race i år også. Det eneste som er sikkert er at hver eneste stemme teller. Og vi skal ta de 477 stemmene i Aust-Agder, vi skal ta de 116 stemmene i Akershus, og vi skal vinne valget for KrF 14.september!

KrFU som et viktig verktøy
Det er gått 9 år siden jeg var på min første KrFU konferanse. Jeg har snart klart å holde meg i KrFU halve livet mitt… Det er kanskje det derfor ikke er så enkelt å gi slipp på KrFU?
Jeg har fått mye spørsmål den siste tiden om hva som vil skje dersom jeg kommer inn på Stortinget. Jeg har selvsagt tenkt mye på dette selv også, men svaret er ganske enkelt.
Dersom KrFU ønsker, så fortsetter jeg et år til.

KrFU er så mye mer enn en vanlig organisasjon. Vi er med på å forandre verden. Ikke bare har vi fostret alle de som har hatt store posisjoner i KrF, men vi har satt de viktige sakene i fokus i KrF. Fokuset på verdens fattigste, på miljøet eller på menneskets uendelige verdi har satt sine spor. Antallet mennesker som har fått en ny sjanse på grunn av KrFU er flere millioner! KrFU er et livsviktig parti!

For vi er verdibevisste ungdom som brenner for andre oss seg selv. Det er vår styrke! Hele vår politikk er tuftet på å løfte frem de viktigste sakene, og det gjør vi – gang på gang. Vi trenger politikere med større drømmer enn billig bensin… Derfor trenger du ikke å være medlem av Natur og Ungdom for å kjempe for miljøet, Changemaker for å gjøre verden litt mer rettferdig, Menneskeverd for å kjempe for menneskets ukrenkelige verdi. Det holder å være med i KrFU. Du kan nemlig alt i ett. Men det er bare et parti som har de tre viktigste sakene! Og det er KrFU!

Derfor tar jeg også gjenvalg, fordi vi har fremdeles nye mål å nå! Vi har enda flere kommende statsministre og statsråder å rekruttere. Og vi har enda saker å vinne gjennom overfor KrF. Vi skal være en idealistisk bevegelse som sikrer politikere som har hjerte på rett plass, og som bevarer hjertet. Og uansett hvordan valget går, har vi spennende jobb med å fortsette generasjonsskiftet i KrF.

Men først har vi en valgkamp å vinne! Den kan bli ufattelig tøff, og mange av dere vil oppleve kjipe ting, og også risikere å gjøre dårlige debatter. Jeg husker til og med en debatt jeg følte gikk veldig bra, men KrF fikk bare 2 stemmer! Vi synes alle det er gøy å bli likt. Det er ikke alltid du føler det i en valgkamp. For å vinne valget, er vi avhengig av at alle drar i samme retning og er motiverte og engasjerte, og blir backet! Jeg vil utfordre oss alle til å bli enda flinkere til å se det positive rundt oss, og å sette ord på både den fantastiske innsatsen dere alle gjør, men også på de fantastiske personene dere er. Gi komplimenter! Oppmuntre hverandre – det sprer faktisk en god stemning som motiverer for innsats! Ved å være positiv og vennlig kan du forandre dagen for folk rundt deg. Og ikke minst etter en kjip opplevelse i en tøff valgkamp kan gode ord gjøre underverker.

I går la regjeringen frem sin plan for å vinne valget:
I de neste fire årene vil de rødgrønne arbeide for – og hold dere fast:

1. En satsing på arbeid og næringsliv.
2. Mer kunnskap - nei til privatisering av skolen.
3. Ta hele landet i bruk.
4. God offentlig omsorg og helsetjenester.
5. Kamp for trygghet og mot kriminalitet.
6. Et løft for kultur og frivillighet.
7. Kamp for klimaet og for internasjonal solidaritet.
…og jeg holdt på å si, 8. God jul og godt nyttår!

Gode venner!
Jeg skal ikke påstå at de rødgrønne ikke vil noe med Norge. Men det er jaggu meg ikke visjonært! Jeg står ikke her fordi jeg vil bli Statsminister og kunne ønske det norske folk god jul og godt nyttår! Jeg står her fordi jeg er brennende opptatt av å utrydde fattigdommen i verden, og faktisk ta ansvar for våre klimautslipp! Fordi jeg har et syn på mennesket som sier meg at det har ukrenkelig verdi uavhengig av om det er ufødt, 90 år og noen mener de heller bør dø, er litt annerledes eller heter Elton og er fra Kenya.

Det er ikke noe poeng i å sitte i regjering fordi en vil styre landet. For å opprettholde status qu
Det er et poeng i å sitte i regjering dersom en vil noe.


Todeling av norsk politikk
De rødgrønne har vist sine visjoner – og bruker valgkampen til å true med et mørkeblått alternativ. Men dere, når dere møter påstandene om at det bare er to alternativ – eller to fløyer i norsk politikk – husk å være tydelig på at det finnes et tredje alternativ! Jeg pleier å si at vi har to store, og på mange måter to motstridende utfordringer i norsk politikk.

På den ene siden har Arbeiderpartiet og de andre sosialistene masse fine ord om solidaritet og behovet for å stå sammen i fellesskap. Men dette alene gir lite frihet for enkeltmennesker og for trossamfunn, og over tid gir det liten økonomisk utvikling. Det blir et trangere samfunn.

På den andre siden har vi Høyre og FrP som har forstått mye når det gjelder menneskers frihet, og i alle fall Høyre når det gjelder å skape økonomiske verdier i samfunnet. Litt forenkla betyr det at staten skal blande seg bort i minst mulig, og la enkeltmennesket få realisere seg selv og tjene penger. Det fungerer godt økonomisk, men alene gir det et kaldt og materialistisk samfunn. Det er nemlig ikke alle verdier som kan telles – men som likevel teller!

I midten ligger derimot de store mulighetene! Den kristendemokratiske modell er nettopp det beste fra begge disse sider, kombinert med vår egenart som ingen andre har. For frihet og solidaritet er to viktige verdier. Men de er ikke motstridende. Det er ikke enten eller. Vi sier ikke ja til det ene og nei til det andre. Vi seier ja til frihet og ja til solidaritet.

KrFU vil slåss for menneskets frihet. Frihet til å realisere sine evner, til å få tro på det en vil og dypest sett til å få være den man er. Valgfrihet til å bestemme over sine egne barns oppdragelse! Hvordan har det blitt en kampsak for sosialistene at foreldre og barn skal tilbringe minst mulig tid sammen? Både motstand mot kontantstøtte og løftet om å innføre heldagsskole er jo eksempler på det..!

Men egoistisk frihet er den sterkestes rett. Det er misforstått og misbrukt frihet. Bare fordi jeg er større enn deg betyr ikke det at jeg skal kunne banke deg! Vår frihet må aldri gå ut over de minste. De som ikke selv kan protestere – som barnet i mors mage eller de 200 000 barna som gruer seg til helga på grunn av foreldrenes alkoholmisbruk. Vår frihet må aldri krenke en annens frihet.

Norges – og KrFUs store mulighet og fantastiske budskap er nettopp at man ikke trenger å velge mellom disse to. Det er ikke et spørsmål om bare frihet ELLER trygghet, det er ikke bare økonomi ELLER hjerte, det er ikke bare Jens eller Jensen. Men det er et sterkt sentrum, det er Dagfinn og det er et sterkt KrF!

Så vil noen igjen si at et sentrumsalternativ ikke er reelt, og den eneste løsningen til en ny regjering er å stemme FrP. Tull. Dersom de rødgrønne ikke får flertall så får vi en mindretallsregjering. Noe som er bra for Norge! Da vil alle komme til KrF for å samarbeide, og vi kan vippe sakene i rett retning. Høyre, Venstre og KrF blir et sentrumsalternativ, riktignok i dag med 5 % for lite oppslutning, men det kan skifte. Men da kan me f.eks samarbeide på miljø med SV og Sp, på sosiale saker med Ap og om skole, kontantstøtte eller spørsmål om trosfrihet med FrP. Det vil bli det beste – og et godt og styringsdyktig alternativ!

Avslutning:
På Sørlandet er vi kjent for å være beskjedne, kjent for at ”mi har det så greit”. Det er tydelig at den rødgrønne regjeringa har forstått dette, for vi har blitt helt glemt de siste fire årene. Derfor er det på tide at vi røsker litt opp i byene her, og på lørdag skal KrFU tydelig vise hvem som tar Aust-Agder og Sørlandet på alvor.

For vår tid er nå! Norge er ikke bare ett land ett sted mellom kommunisme og kapitalisme. Vi er et land preget av verdier. KrF-politikk handler ikke bare om å bevare de kristne verdiene. Men om å prege landet med de kristne verdiene på en ny måte. På en langt mer radikal måte enn det landet vårt noen gang har opplevd. Det handler ikke bare om kristendom i skolen. Men det handler om å skape ett samfunn som har mer frivillighet, mer religionsfrihet, mer raushet mot fattige, ett bedre vern om menneskers ukrenkelige verdi og et land som går front i kampen for å ta vare på skaperverket.

Det er nå vi bestemmer hvordan landet vårt skal se ut når våre barn vokser opp. Det er nå det velges hvem som skal ta avgjørelsene. Det er nå vi trenger å vinne valget – og sikre et sterkt KrF! Derfor er vi her, og derfor er jeg glad for at dere er klare for en intensiv uke med kick-off for valgkampen!

Velkommen til Sørlandet, og velkommen til tidenes KrFU-leir!