fredag 28. august 2009

KrF for de unge

Dagens artikkel i Fædreandsvennen er tiloppmuntring for et fremtidsrettet parti!

"Hvis man går inn i tallene for agderfylkene, kan man se klare forskjeller mellom de yngste og eldste brukerne av valgomaten. Blant våre brukere over 55 år har Fremskrittspartiet et soleklart flertall, med 31 prosent. Kristelig Folkeparti er størst blant dem under 25"

Hvem sier at KrF ikke har fremtiden for seg?? Dette lover godt for fremtiden, og får vi flere førstegangsvelgere til å stemme så tror jeg valget blir bra!

NB! Sjekk også denne KrF-ordføreren som rapper med KeSera!