fredag 21. august 2009

Når døden nærmer seg...

I dag var jeg på besøk på lindrende avdeling på Plankemyra i Arendal. Der fikk jeg møte mennesker som var i den avsluttende fasen av livet. Det var en sterk opplevelse. Møtet med ei dame på 90 år gav meg nye perspektiver på livet. Og døden. Jeg fikk igjen øynene opp for å sikre at alle får en verdig avslutning på livet.

I dag presenterte vi også vår plan for en opptrapping av livshjelpstilbudet i Helse-Norge. Vi foreslår blant annet å opprette flere hospice-avdelinger for døende pasienter, samt ambulante team i kommunene og økt kompetanse for helsepersonell. Denne styrkingen av livshjelpstilbudet til mennesker i livets siste fase for de fire neste årene vil til sammen utgjøre 2,8 mrd. kroner. Men det er en viktig inestering!

KrFs plan for aktiv livshjelp kan lastes ned her