fredag 15. mai 2009

Ap valgkamp: Betalt av pensjonspengene våre!

Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) har nå blitt lagt frem. Kristin Halvorsen kunne stråle samtidig som hun bruker rekordmye av pensjonsfondet - uten at det har noe vesentlig av visjoner over seg. Det minner meg om at det er valgår, og at valgkampen til Ap, SV og Sp finansieres av du og jeg med 130.000.000.000 kr!

Denne regjeringen bruker altså 878 mrd i 2009 dersom budsjettet treffer. Til sammenligning brukte den forrige regjeringen 664 mrd i 2005... En enorm økning! Og jeg undrer meg over hva som egentlig ligger her? Hva skjer med alle løftene som var i valgkampen i 2005? Eller mer alvorlig; Hvorfor bruker vi ikke finanskrisen til å få et løft for forskning og skole - på å vri skatter og avgiftene slik at det lønner seg å velge grønt - slik at vi kommer styrket ut av krisen?

Tenk om vi kunne satt i gang bygging av høyhastighetsbane? Eller sagt at vi ville ha et kollektivløft med storsatsning på buss og tog i byene, og kollektivkort til 200kr der du kunne reise i hele landet? Eller kuttet avgiftene på miljøbiler, sparepærer, kollektivtrafikk, miljøvennlig energi, og heller økt de på ting som forurenser og skader miljøet? Men den gang ei.

RNB viser også utsiktene for fremtiden. Tallene sier oss at mange mennesker vil miste jobben fremover, og det er bekymringsfullt. Regjeringen regner med at ledigheten kan øke til 3,75 prosent i år, og til 4,75 prosent neste år. Snittet ligger fort på 130.000 ledige, og det betyr at det senest i 2010 kan være enda høyere. Regjeringen har også nedjustert prognosen for aktiviteten i fastlandsøkonomien (Bruttonasjonalproduktet (BNP)) til en nedgang på 1,0 prosent, mot at de trodde på en økning på 1,9 % i desember da statsbudsjettet ble vedtatt... Likevel fremhevet finansministeren: "Finanskrisen rammer Norge mindre enn andre land".

Arbeidsgiverorganisasjonene er ikke fornøyde, og de er redde for at RNB vil skape mer arbeidsledighet istedet for mindre. De savner kutt i utgiftene for bedriftene slik at de enklere kan øke antallet ansatte, eller la være å si opp ansatte. Denne bekymringen deler jeg. Vi har nettopp hørt at ledigheten blant unge øker eksplosivt, og et enkelt og ikke så dyrt tiltak ville være å kutte arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Det kom ikke denne gangen, og jeg frykter at flere enn nødvendig vil måtte stå i ledighetskø i tiden fremover!