fredag 22. mai 2009

Siv kan ikke bli statsminister

Denne helgen har FrP landsmøte, og Siv Jensen varsler hun skal bli statsminister. Og sier FrP skal regjere alene og er klare med sitt regjeringsprogram. Det er egentlig ganske spesielt at hun får si alt dette umotsagt, og at seriøse kommentatorer setter opp ligningen "Jens eller Jensen". For Siv Jensen kan ikke bli statsminister.

Noen vil hevde jeg da er arrogant eller ikke tar 25 % av befolkningen på alvor. Det er helt feil. Jeg tar nemlig FrP sin politikk fullt på alvor, og alle vet at FrP har en helt annen visjon og retning på samfunnsutviklingen enn resten av partiene. For mens alle de andre partiene kan samles om de fleste store saker som miljø, pensjoner, handlingsregel, bistand, distriktspolitikk, forsvar eller innvandring, så har FrP gjort det til sport å opponere mot alt og alle. Det er fristende å kalle det for en useriøs og populistisk opposisjonspolitikk. Faktum er uansett at det nest største partiet knapt har opplevd å få gjennomslag fordi de setter seg selv så på sidelinjen.

"Det blir en duell mellom Jens eller Jensen" sies det. Men hvordan kan det bli det? FrP vil aldri kunne klare å regjere alene, de vil aldri kunne få flertall for sin politikk. Dermed er den uaktuell. Og dersom Høyre og FrP skulle fått flertall alene (noe jeg også er overbevist om at ikke kommer til å skje), så vil garantert Høyre kreve statsministeren - dersom de i det hele tatt tør å gå i regjering med FrP. Politikken må inn mot sentrum, og da må Høyre få statsministeren.

Dessuten har Venstre og KrF sagt klart i fra om at regjering med FrP er uaktuelt. Målingene viser at sannsynligvis vil vi klare å få et ikke-sosialistisk flertall, men KrF og Venstre vil komme på vippen. Da vil de to sentrumspartiene aldri akseptere en FrP-statsminister.

Politikken må alltid inn mot sentrum for å finne brede og langsiktige løsninger. Det har og det vil historien vise. Det mest sannsynlige alternativet til Jens Stoltenberg er derfor en regjering med H, V og KrF, en regjering som har vist styringsdyktighet før. Den er også et motstykke til dagens ensretting, mangel på aksept for mangfoldet, og som ikke ser at vi er forskjellige - enten i skolen, i familieorganiseringen eller næringslivet. En H, V og KrF regjering vil også kunne bli akseptert av både Ap og FrP. Dersom ikke Siv Jensen og FrP mister alle prinsipper og heller sørger for at Jens Stoltenberg blir statsminister. Men uansett, resultatet er at Siv Jensen ikke blir statsminister. Det er jeg sikker på. Og du må argumentere godt for at jeg skal tro på noe annet.

Derfor er også et stort FrP den største trusselen mot en ny regjering. Mens et sterkt KrF, H og V vil bety et styringsdyktig sentrum-høyre alternativ, og størst mulig sjanse for en ny regjering. Men når det er sagt, høstens valg er et stortingsvalg, ikke regjeringsvalg. Fokuset må ligge på de politiske forskjellene partiene mellom, og så vil et nytt eminent storting sørge for en ny regjering.