fredag 8. mai 2009

Oljeglatt arroganse

Det er fredag. Det betyr spenning knyttet til hvilke saker eller lovforslag som kommer etter statsråd klokken 11. I dag blir det en dårlig dag. Ikke det at jeg kjenner det på meg, jeg vet det blir det. Lekkasjene sier at regjeringen skal åpne for utbygging av oljefeltet Goliat. Og det skjer på altfor kort tid, med for dårlige utredninger, og det er mangel på miljøhensyn.

Vi vet at vi fortsatt vil produsere olje i mange år. Og alle jeg møter minner meg om dette, og sier at det er viktig at man får fortsette å ta opp olje. Selvsagt skal vi unngå veldig sårbare områder, og konsekvensene må være skikkelig utredet. Dette sier til og med talspersoner for Statoil. Men likevel er det de mest sårbare områdene de sikler etter. 48 kilometer fra land, like utenfor Finmarkskysten, skal den nye plattformen ligge. I et område regjeringen selv har definert som sårbart og verdifullt. Konsekvensutredningen (utbyggerselskapet ENI har gjort selv) har store mangler somat de f.eks viser til at man i nord ikke vil merke spor av global oppvarming innen 2020! (Noen som har sett endringer på is på nordpolen?!) Heller ikke konsekvensene for gyteområdene og for fiskerne er nok belyst.

Jeg er redd 8.mai 2009 blir en trist dag. Og jeg tror vi lurer oss selv. Ikke kommer det arbeidsplasser i nord, og ikke er det tatt skikkelig miljøhensyn. Selv om jeg ikke liker det kan jeg akseptere at det åpnes nye oljefelt. (Vi må komme oss bort fra fossil energi og over til fornybar!) Men jeg aksepterer ikke at de oljefeltene som åpnes er i de mest sårbare områdene. Med Goliat er jeg redd det blir fritt frem i Barentshavet.

Fakta om Goliat:
Goliat kan bli det første oljefeltet i Barentshavet. Dersom det skulle bli bygget ut vil det bli et av
de mest kystnære funnene på norsk sokkel, kun 48 kilometer fra land. Det er det italienske selskapet ENI som er operatør på feltet. Selskapet fant olje under leteboring og nå vil de ta opp oljen.

Ved en oljeulykke vil oljen kunne nå kysten av Finmark på ett og et halvt døgn. Det finnes i dag ikke god nok oljeberedskap som vil kunne takle ulykker så nærme land. Området er svært værhardt og konsekvensene ved et oljeutslipp vil være enormt store for områdets skjøre økosystem.

Statens egne miljøeksperter fagetater advarer sterkt mot å bore i området og regjeringen har selv sagt at området er særlig sårbart og verdifullt. Les mer på stoppgoliat.no