fredag 1. mai 2009

Vi vant kampen for de fattigste!

Under programbehandlingen på landsmøtet idag var det KrFU som vant debatten om hvor mye hjelp vi skal gi til verdens fattigste. Faktisk er det de fattigste som merker den internasjonale økonomiske krisen mest.

Med 1,4 % i bistand, en internasjonal gjeldsdomstol og krisepakke til verdens fattigste har KrF nylig fått en radikal og helhetlig utviklingspolitikk, takket være KrFU. Med dette programmet viser KrF tydelig at vi er et parti som vil ta de fattige på alvor og jobbe med en helthetlig tilnærming til utviklingspolitikken.

KrFU fikk gjennom at Norge skal:
- øke den norske bistanden til 1,4 % av BNI innen 2013, med et mål om 2 % på lang sikt.
- få med andre land på kravet om 0,7 % av BNI i bistand for å ta globalt ansvar i kampen mot fattigdom
- avsette 1 % av oljefondet til et utviklingsfond for å investere og skape næringsutvikling i de minst utviklede landene.
- gjennomgå sin utlånspraksis og ettergi all illegitim gjeld, og at Norge skal ta initiativ for å opprette en internasjonal gjeldsdomstol i FN-regi som vurderer gjeld ut fra kriterier om legitimitet og bærekraftighet

Økt satsning i form av bistand, gjeldslette og utenlandske investeringer er avgjørende for økonomisk vekst og næringsskaping i de minst utviklede landene. Bistand alene er aldri nok, men med KrFs helhetlige utviklingspolitikk vil fattige land løftes opp av fattigdom, og de vil bli i stand til å klare seg selv. Jeg er stolt over at KrF velger å løfte frem de fattigste.