torsdag 7. mai 2009

Når det skinner av eldreomsorgen...

Ikke alle husker like godt. Da er det greit det finnes på tape. Jens Stoltenberg nektet i spørretimen i går for at han har sagt at det skal skinne av eldreomsorgen. Denne TV2-repotasjen viser noe ganske annet...

Det er særlig to ting jeg husker fra valgkampen i 2005. Det var Jens Stoltenberg som harselerte over skattelettene til bedriftene som gjorde at ti-tusner kom ut i jobb - og skulle "bruke de store pengene på de store oppgavene", og det var Kristin Halvorsen som sa at man kunne "fjerne fattigdommen med et pennestrøk, det handler bare om vilje". Begge deler er blitt en vits. Jeg mener vi tapte valget i 2005 på disse sakene. Kjell Magne Bondevik var ydmyk og sa at han skulle gjerne fått til mer. Det er trist å se at verken Kristin Halvorsen eller Jens Stoltenberg viser noe av den ydmykheten, men tvert i mot møter løftebruddene med løgn som Stoltenberg gjorde i går.