fredag 15. mai 2009

Regjeringen struper de private barnehagene!

Regjeringspartiene på Stortinget er i ferd med å vedta lovendringer som kan få store konsekvenser for barnehagetilbudet, både når det gjelder kvalitet og mangfold. Det kan virke som at regjeringens ideologiske motstand mot alt som ikke er offentlig kan slå ut igjen. Selv om halvparten av alle barnehagebarna går i private barnehager kan de nå få enda mindre tilskudd enn de har hatt fra før!

For hver hundrelapp med offentlige midler som følger et barn i en kommunal barnehage, følger det i dag kun 85 kroner til et barn i en privat barnehage. Dette på tross av at private barnehager er underlagt de samme krav til maksimalpris, tariff- og pensjonsavtaler og kvalitet som de kommunale barnehagene. Altså må de egentlig betale sine ansatte 85 kroner timen der de kommunale kan betale 100 kroner... Tall fra 2006 viste derimot at de fikk enda mindre - i gjennomsnitt 81 prosent av det barn i kommunale barnehager mottok!

Nå varsler Private Barnehagers Landsforbund streik - i hele landet tirsdag kl 12. Jeg støtter dem 100 %! Og KrF krever at regjeringen stopper den usolidariske forskjellsbehandlingen av barn i private og kommunale barnehager. Vi ber om at regjeringen straks innfører reell økonomisk likebehandling av barn i alle barnehager. Alle barn i barnehage er like mye verdt!

Det kan nemlig ikke være sånn at foreldre som har startet egen barnehage, familiebarnehager eller andre skal hjelpe staten med full barnehagedekning, men når den nærmer seg så skal de straffes! Akkurat nå avgjøres skjebnen deres i Stortinget. Jeg forventer at regjeringspartiene tar til vettet!