onsdag 13. mai 2009

Vi trenger nye kraftlinjer

For å nå våre klimamål og ha mulighet til å produsere ny fornybar energi trenger vi plass til å overføre den. Jeg er på besøk på Statnetts sentralstasjon i Oslo, og ser enorme dataskjermer som viser all kraftproduksjon og stasjoner i Norge. Og jaggu meg var Evje med på dette kartet også!

Utfordringen med nye kraftlinjer er store inngrep i naturen. Jeg er selv motstander mot slike kraftlinjer som vil gå gjennom f.eks flotte områder på vestlandet. Men vi trenger samtidig nytt nett for å kunne bygge vindkraft. Samtidig fikk vi en gladmelding; Vi har et kraftoverskudd i Norge - og i Norden!

Det betyr at vi bør tenke langsiktig og plassere industri og ny fornybar energi der det enklest vil ha effekt. Men å bygge overføringsnett er også viktig i et klimaperspektiv. Det kan redusere overføringstap, og det kan sende strøm til Europa. Men er vi villig til å akseptere dyrere strøm for å løse disse utfordringene?