lørdag 2. mai 2009

Politikk, ikke teologi

Jeg er glad for Knut Arild Hareides ord om at vi må behandle alle mennesker med respekt. Som politikere skal ha et fokus på barnas rett til en far og en mor må gå foran voksnes behov om barn. Dette er vi alle enige om, Bondevik, Høybråten og Hareide. Derfor er det trist hvis det dannes et inntrykk om noe annet på bakgrunn av enkeltmedlemmers uttallelser. Det må jeg beklage.