søndag 3. mai 2009

Høydepunkt fra en helg for fremtiden!

Det er et meget godt program som er vedtatt i helgen. KrFU vant gjennom med en helhetlig utviklingspolitikk og bistandsløft til 1,4 %, oljefritt Lofoten og Vesterålen, krav om ny opptrappingsplan på psykisk helse for barn og unge og et stort løft for studentene. Dessuten har mange KrFUere markert seg på talerstolen (se bilder her) og er klare for å løfte KrF til nye høyder!

Utviklingsdebatten:
På forhånd hadde KrFU fått gjennomslag for økt fokus på handel, gjeldsslette og en spissing av bistanden mot færre land, og mer til frivillige organisasjoner. På landsmøtet fikk vi i tillegg gjennomslag for et investeringsfond som skal bygge næring i fattige land, og ikke minst løftet bistandsmålet til 1,4 % av BNI! Det var en tett debatt, der særlig et innlegg av KrFU-talentet Eli Karine Vik var avgjørende. En sterk og viktig seier for KrFU!

Møte med Knut Tørum:
Som Tor André skriver det; "Hvem trenger vel Marit Breivik eller Kurt Nilsen hvis man kan ha norges beste fotballtrener på laget?" Jeg skal ikke ta Tørum til inntekt for KrF, men i stedet gratulere med en megasterk seier mot Vålerenga!

Studentløft:
KrF vil gjenreise heltidsstudenten! I dag er det nesten umulig å klare å studere fulltid uten å ha jobb ved siden av studiene. Det vil KrF gjøre noe med. KrFU har fått gjennomslag for at vi skal ha som mål å bygge 2000 nye studentboliger i året for å bedre tilbudet og senke prisene. I tillegg skal studiestøtten økes til 1,5 ganger grunnbeløpet (G) per år. Dette innebærer at studentene med dagens satser vil motta ca 105 000 kroner i lån og stipend årlig hvis KrF vinner fram med denne saken. Folketrygdens grunnbeløp indeksreguleres. I motsetning til dagens situasjon slipper studentene å vente på at politikerne tilfeldigvis velger å øke studiestøtten. Vedtaket vil sørge for at studentene alltid har et visst minimum å leve for. Vi vil også jobbe for utbetaling av støtte i 11 måneder, og ikke i 10 slik som i dag. Det betyr at studentene vil få utbetalt studiestøtte også 15. juni om vi får det som vi vil. Studentene trenger KrF og KrFU!

Fest med Maria:
Det var i tillegg stort å få høre Maria Arredondo synge til KrFs landsmøtefest. Fantastisk stemme. Selv var jeg jo så heldig at jeg ledet festen, og dermed fikk mulighet til å gi blomster og få noen klemmer... :)

Miljø:
KrF vedtok et klart nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen. I tillegg sa vi tydelig at gasskraftverkene må renses. Men miljøpolitikken til KrF handler vel så mye om en satsning på å gjøre det lønnsomt å velge grønt. Derfor er miljøbilpremien på 25.000,- (som jeg har skrevet om før) og økt vrakpant viktig. Dessuten støtter også KrF bygging av høyhastighetsbane!

Psykisk helse:
Helsedirektoratet melder at 200.000 unge har psykiske plager. KrFU løftet psykisk helse som en av de viktigste sakene på Landsmøtet til KrF. KrFU har et klart mål om at psykisk helse skal bli sidestilt med fysisk helse. På landsmøtet fikk vi gjennomslag for mange konkrete tiltak:
· Ny opptrappingsplan med øremerking av midler til et løft innen psykisk helse
· Ingen ventetid for ungdom under 23 år
· Satsning på lavterskeltilbud, til stede der ungdom er!
· Minstestandard i skolehelsetjenesten som går på minimum tid og personell

Inspirasjon fra et stort forbilde:
På festen kom også Kjell Magne Bondevik. Han holdt en flott hilsen til landsmøtet der han tegnet et bilde av KrFs fremtid. Det er et raust folkeparti som er tydelig på verdiarven vi ønsker skal prege samfunnet, og et parti som plasserer seg tydelig i sentrum. Som kjemper for de sårbare, for de fattigste og for miljøet. Et Kristelig Folkeparti som igjen blir en storhet i norsk politikk. Helgens landsmøte var en kick off for dette. Jeg gleder meg til fortsettelsen.