torsdag 14. mai 2009

Trist for mediemangfoldet!

Nok en TV-kanal på Sørlandet ryker. Denne gangen er det TVA som varsler at de er inne i sin siste måned med dagens sendinger. Fra før har vi sett at fvntv og TV-Norge-nyhetene nasjonalt har måttet legge ned. Flere aviser må si opp ansatte og flere har varslet at det kan skje. Det er svært trist for mangfoldet, og det betyr at færre konkurrerer om å dekke nyhetene. Nå blir det bare NRK Sørlandet som dekker agderfylkene.

Vi trenger en bred mediaflora, og vi burde hatt flere TV-kanaler på Sørlandet. Nå blir mangfoldet mindre, og dekningen kan bli mindre kritisk. Det samme oppleves rundt om i hele Norge akkurat nå. Jeg håper flere kanaler vil komme tilbake, og jeg håper de regionale avisene som fvn.no og agderposten.no kan bli mye bedre på nett, slik at f.eks bloggere eller twitterfeeds kan bli en del av nyhetsbildet og utfylle dagens dekning.