onsdag 3. juni 2009

Da klimaengasjementet forsvant

Dagens innlegg fra leder i Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum, og Audun Rødningby fra Zero er verdt å lese. De stiller spørsmålstegn med hvor det er blitt av de rød(grønnes) klimapolitikk. Som de sier; "så langt har denne regjeringen produsert flere olje- og energiministere enn vindmøller". Satsingen ligger på å kjøpe klimakvoter for å slippe å gjøre noe i Norge.

Vi står ved et veiskille. Klima må få førsteprioritet i politikken. 2009 er et valgår, men det er også klimatoppmøte i København. Vi trenger en forpliktende internasjonal avtale, og vi trenger tøffe politikere som tør gå foran å verne sårbare områder for oljevirksomhet, rense gasskraftverk og lage et samfunn der det lønner seg å velge grønt!