fredag 12. juni 2009

Ja, jeg vil varme meg på søpla!

Kan du tenke deg noe mer genialt enn at søpla di er det som varmer opp huset ditt? Med fjernvarme er dette tilfelle mange steder. Blant annet i Kristiansand bygges det et forbrenningsanlegg som skal omdanne avfall til varme. Det alene vil kunne dekke 20.000 husstander! Det som før var søppel - er blitt en viktig ressurs!

Anlegget kan ta imot hele avfallsmengden som deponeres i Agder i dag, og vil sikre langsiktig behandlingsløsning for restavfall fra husholdningene. Satsingen på kildesortering og gjenvinning vil fortsette, og energiutnyttelse av restavfall kan øke gjenvinningsgraden fra 60 % til over 90 %. På Returkraft sin hjemmeside kan du lese om hvordan det nye anlegget på Sørlandet vil virke!

Problemet er bare at Sverige er som vanlig noen hakk foran oss på miljøsatsing. De har bedre støtteordninger for fornybar energi, de var mer offensive i sine konkrete tiltak i krisepakkene og de har mye bedre ordninger på håndering av søppel. Derfor opplever vi nå at avfall fra Bergen og Agder fraktes til Sverige, og at usikkerheten rundt hvordan norske forbrenningsanlegg vil klare seg øker. Dere er sikkert lei av at jeg kritiserer regjeringen for å ikke levere på miljø, men jeg må gjøre det igjen. Dette er helt tullete, og det er utrolig lite fremtidsrettet. Nå må vi snart tørre å satse miljø!