tirsdag 2. juni 2009

Har du forslag til en sak?

Til uken er det fylkesting i Aust-Agder igjen. Det er flere spennende saker som behandling av nasjonal transportplan (hvilke veier/jernbane som skal bygges neste ti år), styrket IKT-satsning på skolene og navn på den nye skolen i Arendal. Men jeg har også mulighet til å løfte frem hvilken som helst sak som gjelder Aust-Agder og fylkeskommunen. Noe du irriterer deg over på skolen, med bussene eller kanskje med miljøsatsingen? Send inn ditt tips!

Jeg trenger forresten også hjelp til navnet på den nye skolen. Gjerne gi meg et hint ved å stemme på det du likte best på målingen til høyre!

Navnekomitéen i Arendal kommune mener at det er viktig å ivareta lokal stedsnavn, og at skolen blir liggende i den nye idrettsparken og fremmer derfor følgende forslag på den nye videregående skolen for yrkesrettede fag: Myraparken videregående skole.

Fylkesrådmannen mener at bruk av begrepet ”myra” i navnet kan gi negative assosiasjoner, noe jeg kan si meg delvis enig i. Selv om jeg tror det kan funke!

Fylkesrådmannen tar utgangspunkt i skolens eget forslag, nemlig Nidar videregående skole. Og viser til at begrepet Nidar er et historisk begrep i Aust-Agder. Jeg synes kanskje Nidar minner vel mye om Trondheim, men samtidig har vi jo Nidelva. Kanskje jeg skal tenke helt nytt, eller funker et av forslagene? Bruk målingen til høyre og hjelp meg med navnet..!