mandag 8. juni 2009

EU-valget viktig for Norge

Helgas valg til Europaparlamentet var et viktig valg, også for Norge. Det bekymrer meg at EU har et stort demokratisk underskudd og at ensidige partier som det svenske piratpartiet så lett kan få plass i parlamentet og at høyreekstremister vinner valget. EU har et stort demokratisk problem når så få som 43 % gidder å stemme ved valget til Europaparlamentet. Det er enda lavere enn ved forrige valg, og den rekordlave oppslutningen i Storbritannia er bare ett tegn på den synkende interessen og misnøyen for EU.

Likevel er det ikke til å komme utenom at beslutninger som tas i EU betyr mye for oss her i Norge, og vi kan umulig forholde oss passive til det. Jeg mener vi burde hatt en mye mer aktiv europapolitikk og ikke glemme det som skjer i Brüssel. EU er ikke et uviktig organ for Norge.

Noen har foreslått at Norge oppretter en egen EU-minister, i likhet med svenskene. Det synes jeg er et spenstig forslag, men vil bli å gå litt for langt når Norge ikke er medlem i EU eller har egne representanter i Europaparlamentet.

Jeg er ikke tilhenger av at Norge skal søke medlemskap i EU, fordi jeg ser at Norge har gode muligheter til å påvirke internasjonal politikk utenfra og verne om viktige norske interesser. I miljø -og bistandspolitikken ligger Norge langt foran EU og har med sin egne stemme i internasjonale fora større påvirkningskraft enn vi ville hatt gjennom EU-medlemskap.

Vil forøvrig gratulere Ella Bohlin fra svenske Kristendemokraterna med den fantastiske jobben for å få KD til Europaparlamentet! Hun er tidligere leder i vårt søsterparti KDU i Sverige, dyktig politiker fikk andre mest personenstemmer i KD.