tirsdag 23. juni 2009

Idretten må sette grenser!

Nyheten om at idrettsungdom drikker mest overrasker meg. Det har ikke vært mitt inntrykk, snarere tvert i mot. Men nyheten betyr at idretten har en jobb å gjøre med å sette grenser. Alkohol og idrett hører ikke sammen, og historiene om at unge gutter og jenter kommer inn på laget og blir dratt med på pub er ikke bra. Idretten må bli bedre på å bygge holdninger, for vi vet at idretten sliter med et for stort kroppspress og også er et av de stedene det er tøffest å stå frem som homofil.

Forskerne Lars og Tove Wichstrøm ved NTNU har sammen med Lade behandlingssenter utført undersøkelsen om alkohol, som er publisert i rusforskningstidsskriftet Addiction. De sier til Adresseavisen: "Vi tror ofte at idretten holder ungdommen borte fra rus og kriminalitet. Det ligger som et uuttalt premiss for den store offentlige satsingen innenfor sektoren. Men vi tenker sjelden over hvorfor det egentlig skal være sånn."

Foreldre og idretten har ett kolektivt ansvar for å sikre gode holdninger. Men Norges idrettsforbund burde tatt mer ansvar, og de burde kjørt store holdningskampanjer. Dessuten burde det vært straffer for de som bryter reglene. Idrett er en lagsport, der man følger hverandre og er sammen som et lag. Da er det ekstra viktig at holdningene som skapes er gode. Presset blir nemlig ofte veldig stort.

Heidi Engførsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, forsker på kjønn og seksualitet i idretten, skriver i en kronikk i BT at "Norsk Idrettsforbund ikke tar tak i intern homofobi og trakassering av idrettsutøvere. I stedet har ledelsen delegert ansvaret til lokalplanet. Selv kirken har kommet lenger". For tiden er det også en undersøkelse om kropp i idretten, og undersøkelsen viser omfattende spiseforstyrrelser blant norske idrettsutøvere helt ned i 15-16-årsalderen. Det er alvorlig.

Jeg er en av de som er utrolig takknemlig for det idretten har gjort for meg og mitt lokalsamfunn, og slik er det nok mange steder. Men vi har kanskje tatt for gitt at alt idretten gjør er bra. Derfor bør det komme initiativ fra idrettsforbundet sentralt, i tillegg til at foreldre og lagledere er bevisste på sitt ansvar. Foreldre må komme mer på banen og bli mer involverte i aktivitene barna driver med. Idretten skal være positiv - for alle!