mandag 22. juni 2009

En skole med rom for ulike former!

Jeg er på vei til debatt hos Elevorganisasjonen. Skal diskutere kvalitet i norsk skole. Jeg kommer til å kjempe kraftig for en skole med flere lærere og mer fokus på kvalitet i stedet for regjeringens ønske om heldagsskole og flere timer. Vi trenger større utfordringer til alle - på det nivået de ligger på! Jeg gleder meg til debatt - alltid høyt kunnskapsnivå hos elevorganisasjonen!