torsdag 11. juni 2009

Forstår Kristin hva kvoter er?

I budsjettet for 2009 skal regjeringen selge utslippskvoter til Europa tilsvarende 1/4 av våre totale utslipp. 13,5 millioner tonn CO2 kunne blitt kuttet, men for 1,3 mrd kroner velger vi heller selge disse til bedrifter slik at de kan slippe ut CO2 i stedet for å finne rensemetoder. Det betyr at vi lar bedrifter i EU muligheten til å kjøpe seg fri i stedet for å kutte.

Norge er med i kvotesystemet i EU og som en del av det får vi tildelt kvoter som skal kunne deles ut gratis til industrien. Men vi vedtok å ikke gi til oljeindustrien, og sitter derfor igjen med kvoter på 13,5 millioner tonn. Disse kunne vi valgt å gjemme bort - og da redusert utslippene i EU. Når vi velger å selge de til EU betyr det at vi i stedet opprettholder utslipp tilsvarende 25 % av våre utslipp.

Kristin Halvorsen sier til Dagbladet at "Hvis jeg hadde hatt 1,3 milliarder kroner mer å bruke på miljøtiltak, ville jeg brukt det på noe annet enn å slette kvoter". Da mener jeg hun gjør en stor feil. For 1,3 mrd vil hun kunne oppnå enorme kutt i CO2-utslippene, og hun vil sende et signal om at vi ønsker å bidra til å minske antallet kvoter som er tilgjengelig, og på den måten bidra til å presse prisen på kvotene opp og dermed gjøre det mer lønnsomt for bedriftene å rense utslipp i stedet for å kjøpe kvoter.

Nå gjør vi det motsatte. Vi bidrar til å senke prisene og øke utslippene. For et ikke altfor stort beløp!