mandag 15. juni 2009

Kom ikke stipendet i dag?

Det er 15.juni, og dette er dagen stipendet pleier å tikke inn på kontoen. Men det gjør ikke det i dag. Siste utbetaling hvert skoleår er 15.mai. Det må vi få gjort noe med! KrF vil gjenreise heltidsstudenten! I dag er det nesten umulig å klare å studere fulltid uten å ha jobb ved siden av studiene.

Vi vet at utdanning er nøkkelen for at vi skal ha et godt næringsliv i fremtiden. Men det er også viktig for at vi kan utvikle oss og legge et grunnlag for resten av livet. For KrF vil utdanning bli et satsingsområde, og derfor har vi satt oss store mål:
  • Hvert år må det bygges 2.000 nye studentboliger tilbasset dagens behov for å bedre tilbudet og senke prisene på leie. I dag går nesten hele stipendet i leieutgifter, med flere leiligheter vil prisene bli gunstigere.
  • Studiestøtten må økes til 1,5 ganger grunnbeløpet (G) per år. Dette innebærer at studentene med dagens satser vil motta ca 110.000 kroner i lån og stipend årlig hvis KrF vinner fram med denne saken. Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres med lønnsforhandlinger hvert år. I motsetning til dagens situasjon der studentene må vente på at politikerne tilfeldigvis velger å øke studiestøtten.
  • Vi vil også jobbe for utbetaling av støtte i 11 måneder, og ikke i 10 slik som i dag. Det betyr at studentene vil få utbetalt studiestøtte også 15. juni om vi får det som vi vil.
  • Vi må komme ut av "hvileskjæret" og øke satsningen på høyskolene og universitetene ved å øke basisstøtten til dem. Da vil kvaliteten på studiet også øke.