torsdag 18. juni 2009

Godt å løfte blikket!

Jeg var som sagt(skrevet) i Tvedestrand. Bokbyen arrangerte møte, og det var godt oppmøte for å høre på Kjell Magne Bondevik og Astrid Gjertsen løfte blikket - snakke om hva som er viktigst i verden i dag. Det ble arrangert i samtaleform der redaktør i Agderposten, Stein Gauslaa ledet an. Og det ble bra! Midt i opptakten til en navlebeskuende valgkamp i Norge klarte vi å ha fokus på de virkelige krisene i verden.

Bondevik løftet frem brudd på menneskerettigheter, og hadde tusenårsmålene som et utgangspunkt. Det var utrolig spennende å se en mann som har opplevd så mye, har så mange kontakter og kunne gått rett til toppjobber i stedet har valgt å bruke all sin tid på fattige og forfulgte. Det var inspirerende også på den måten at Bondevik viste til hvor mange vi har klart å løfte ut av fattigdom. At barnedødelighet, sykdommer og mangel på rent vann er redusert drastisk de siste 25 årene. Hans budskap var klart, det nytter å hjelpe!

Vi står foran en lang valgkamp. De fleste har nok ikke begynt å engste seg for hva de skal stemme den 14.september, det er bare oss politikere som er kommet i det moduset allerede. Men valgkampen blir nok preget av mye annet enn fattigdom, menneskerettigheter og klima - det som blir løftet frem som det viktigste i verden i dag. Da er det godt med dager som dette, og tenke på KrFUs gamle slagord; "Verden trenger folk som har større drømmer enn billig bensin"