fredag 19. juni 2009

Giske har klart det igjen!

I dag kom utnevnelsen av ny biskop i Stavanger bispedømme. Sokneprest Erling Johan Pettersen blir ny biskop. Først må jeg få lov å gratulere Pettersen som ny biskop, og jeg tror han kommer til å gjøre en god jobb! Men samtidig må jeg si at jeg er skuffet, provosert og overrasket. Trond Giske og regjeringen har nemlig gjort narr av hele kirken da de har valgt å overse deres ønsker!

7 av 10 av biskopene ønsker Kjetil Aano. Ti av 15 medlemmer av Kirkerådet hadde Aano som førstevalg. Aano var også klar favoritt på grasrota i Stavanger bispedømme, og blant landets proster. Likevel tar ikke Giske og regjeringen hensyn til dette. Det er ganske alvorlig! I dag har også Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, vært ute og sagt at valget i Iran gikk lovlig for seg. Der styrer den åndelige lederen over presidenten. I Norge styrer statsråd Giske over kirken. Det er meget spesielt.

La kirken få styre seg selv. Punktum. Dersom ikke kirken skal få lov til å ha styre sin egen teologi og bestemme hvem som skal være biskoper bommer vi som politikere grovt. KrF har alltid stemt på den kandidaten kirken har ønsket. Fordi vi ønsker at kirken skal bestemme over seg selv. Neste stortingsperiode blir også en ny statskirkeordning endelig vedtatt. Partiene på Stortinget har inngått et forlik som sier at kirken skal styre seg selv. Det er gledelig! Men desto mer skuffende er det at Giske og regjeringen overkjører kirken på sin siste dag i denne stortingsperioden.