tirsdag 9. juni 2009

Jeg går for Sam Eyde

Det er fylkesting i dag, og som jeg skrev for en uke siden tror jeg det er navnet på den nye skolen vi kommer til å diskutere mest... Den kommer i alle fall til å vekke engasjement! Kanskje fordi den er så lett å ta stilling til? Uansett hadde jeg en uhøytidelig undersøkelse på bloggen (til høyre) og spurte hva dere ønsker. Resultatet er klart; Fylkesrådmannens forslag om "Nidar" er forkastet, og "Myra" eller noe helt annet er ønsket.

Det gjorde sitt til at jeg dropper "Nidar" og går for noe helt annet, nemlig Sam Eyde. Sam Eyde var en kjent arendalsmann innen industri, og var faktisk en av hjernene bak Elkem, men også særlig Norsk Hydro hvor han var generaldirektør. Det er en aust-egd vi kan være stolte av, og som jeg mener ville være flott om kunne gi navnet til den nye skolen. Sam Eyde videregående skole, eller som nummer to, Myra videregående skole. Vel, som politiker er det de store viktige sakene en alltid har fokuset på... ;)