onsdag 24. juni 2009

Er det dette Statoil skal overleve på?

StatoilHydro krever alkoholsalg nattestid på sine bensinstasjoner i Litauen, hvis ikke truer de landets regjering med masseoppsigelser. Jeg kjenner jeg blir skikkelig provosert over dette. Ikke tale om at jeg skal stoppe på Statoil igjen med det første!

Litauen innførte 1. januar i år forbud mot butikksalg av alkohol mellom klokken 22 og 8. Forbudet ble innført for å hindre fyllekjøring og mange dødsfall på veiene. Et viktig trafikksikkerhetstiltak og arbeid for å få ned problemene knyttet til alkohol blir sabotert av statseide Statoil!

Vi vet hvor godt norske regler fungerer, selv om vi har utfordringer knyttet til vold og ulykker av mennesker som er ruspåvirket. Men når et østeuropeisk land tar tak i sine problemer er det Norge og Statoil som skal stikke kjepper i hjulene?! Dette vitner om dobbelmoral og lite samfunnsbevissthet fra Statoils side.

Særlig når vi vet at vi nettopp hadde en sak der Statoil går inn i meget forurensende og miljøfiendtlig oljesandproduksjon i Canada. De rødgrønne snakker høyt om statlig eierskap, men vi ser lite til det. I stedet eier vi 2/3 av Statoil som opptrer på en måte som jeg ikke ønsker å være bekjent av.

Still deg selv spørsmålet - er det helt greit at selskaper som du og jeg eier en del av, investerer i miljøbomber - eller presser andre lands regjeringer til uansvarlig alkoholsalg?